Summen, das – sčítání

Summen über endliche oder unendliche Folgen können statt mit Auslassungspunkten auch mit dem Summenzeichen notiert werden. – Součty nad konečnými nebo nekonečnými posloupnostmi lze také zaznamenat pomocí symbolu součtu místo pomocí elips.

komentář