tatsächlich – skutečný; skutečně; ve skutečnosti


tatsächliche Kosten – aktuální cena

tatsächlicher Bedarf – skutečná poptávka

tatsächliches Datum – fyzické datum

Diese Kosten dürfen die tatsächlichen Kosten für die Anfertigung und Übersendung der Kopien nicht überschreiten. – Tyto náklady nesmí překročit skutečné náklady na zhotovení a odeslání kopií.

Hana Gaddafi soll 1986 beim Angriff amerikanischer Bomber umgekommen sein. Tatsächlich wurde ihr Tod offenbar nur vorgetäuscht. – Hana Kaddáfí údajně zahynula při útoku amerických bombardérů v roce 1986. Ve skutečnosti se zdá, že její smrt byla jen předstíraná.

komentář