němčina

tragen – nést, nosit

trägt, trug, h. getragen

Přítomný čas
J. č.
ich trage
du trägst
er trägt

Mn. č.
wir tragen
ihr tragt
sie tragen

Rozkazovací způsob: 2. osoba trag/‑e – nos

Personalausweis stets bei sich zu tragen – nosit průkaz totožnosti vždy při sobě

etwas auf dem Rücken tragen – nést co na zádech
nicht schwer tragen dürfen – nesmět nosit nic těžkého 
sich tragen – nosit se

seinen Namen tragen – nést jeho jméno

Eulen nach Athen tragen. – Nosit dříví do lesa (doslova: nosit sovy do Athén).
Jeder hat sein Binkerl zu tragen. – Každý si nese své břímě (doslova: uzlíček?)

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář