Übergabe, die – předání

Vorschlag der Sowjetregierung hinsichtlich der endgültigen Übergabe der Stadt Königsberg und des anliegenden Gebiets an die Sowjetunion. – Návrh sovětské vlády ohledně definitivního předání města Königsberg a přilehlé oblasti Sovětskému svazu.

komentář