übergeben – předat

Sie dürfen nun die Blumen übergeben. – Nyní můžete předat květiny.
Ich übergebe nun das Wort an Herrn Fischer. – Nyní předávám slovo panu Fischerovi.
,

komentář