um – kolem; při udávání času; aby …

(um den Tisch sitzen – sedět kolem stolu; um drei Uhr – ve tři hodiny; um jeden Preis – za každou cenu; sie kommt, um uns zu helfen – přichází, aby nám pomohla)

komentář