němčina

vergehen – pominout

Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. – Nebe a země pominou, ale ty zůstáváš.

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář