Winzer – vinař, výrobce vína

Stejného původu a významu jako angl. vintner (v britské angličtině to znamená obchodník s vínem). Z latinského vinitor, obsahuje zvukový posun t > c, který proběhl v horní němčině.

Nach der Ernte im Weinberg beginnt der zweite Job für unsere Winzerfreunde: der des Künstlers im Keller.
Po sklizni na vinici začíná druhá práce pro naše přátele vinařů: práce umělce ve sklepě.

Das traf auch 1794 zu, als Winzer in der deutschen Landschaft Franken nach einem eisigen Sturm aus gefrorenen Trauben Saft kelterten.
Tak tomu bylo i v roce 1794, kdy vinaři na německém franském venkově lisovali po ledové bouři šťávu ze zmrazených hroznů.

komentář