němčina

Zeile, die – řádek

schon nach den ersten Zeilen einschlafen – usnout po prvních několika řádcích
schreiben Sie ein paar Zeilen in Ihr Tagebuch – napište několik řádků do deníku   

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář