Zeitumstellung, die (Zeitumstellungen) – změna času

die Sommerzeit (-en) – letní čas

die Winterzeit (-en) – zimní čas

umstellen – přeřídit

Zeitverschiebung und Zeitumstellung – časový rozdíl a změna času

komentář