impfen – očkovat

Bis zu den Sommermonaten können wir alle impfen, die sich impfen lassen möchten. – Až do letních měsíců můžeme očkovat každého, kdo chce být očkován.

sich impfen lassen – dát se očkovat

Wer sollte sich impfen lassen und wie läuft die Impfung genau ab? – Kdo by se měl dát očkovat a jak očkování přesně probíhá?

einimpfen – (nao)čkovat

eine Rose impfen – očkovat růži

gegen … impfen – očkovat proti …
Kinder gegen Masern Impfen – očkovat děti proti spalničkám
Kinder gegen Pocken Impfen – očkovat děti proti neštovicím

mit Vakzinen impfen – očkovat vakcínami

wieder impfen – přeočkovat

komentář