Arschgeweih, das

der Arsch (butt/ass/arse) + das Geweih (antlers).    ‘arse antlers’.

Wie kriegen wir das Arschgeweih wieder weg? – Jak můžeme odstranit Arschgeweih?

termín pro tetování připomínající paroží na spodní části zad, nespisovné

alternativní označení: der Schlampenstempel – ze slov die Schlampe (promiskuitní žena) + der Stempel (známka/otisk).

 

komentář