němčina

Backstein, der (Backsteine) – (pálená) cihla

genitiv Backsteines

hovorově také Ziegelstein

aus rotem Backstein – z červených cihel

Die evangelische Kirche in Hultschin (Hlučín) war der erste sakrale Backsteinbau in der Region. – Evangelický kostel v Hultschinu (Hlučín) byl první sakrální cihlovou stavbou v regionu.

komentář