němčina

Bauer, der – zemědělec, farmář, rolník,

genitiv Bauern, plurál Bauern, zdrobněle das Bäuerchen nebo das Bäuerlein, femininum Bäuerin

Bauer je ve standardním jazyce slabé podstatné jméno, ale je součástí skupiny podstatných jmen, která mají jasnou tendenci být silné v jazyce hovorovém, takže často slyšíme dem Bauer místo dem Bauern.

 

komentář