němčina

benutzt – použitý, upotřebený

benutzt und dann gefeuert – použitý a pak vyhozený

komentář