brauchen – potřebovat

Manche brauchen es überhaupt nicht. – Někteří to vůbec nepotřebují.

Polské nemocnice potřebují ventilátory, ochranný oděv a sterilizační vybavení. – Polnische Krankenhäuser brauchen Beatmungsgeräte, Schutzkleidungen und Sterilisationsgeräte.

Vier Dinge braucht der Bäcker, um Brot zu backen: Mehl, Wasser, Salz und ein Lockerungsmittel wie Hefe oder Sauerteig. – Pekař potřebuje k pečení chleba čtyři věci: mouku, vodu, sůl a kypřící prostředek, jako je droždí nebo kvásek.

  1. (muset mít) brauchen, benötigen, müssen*
    Nemohu vás tu teď potřebovat. Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.
  2. (vyžadovat) bedürfen* j-s/etw., benötigen etw. Akk, erheischen etw. Akk
    potřebovat k práci klid die Ruhe zur Arbeit benötigen

momentálně
Momentálně nic nepotřebuji. Momentan brauche ich nichts.
nutně
nutně potřebovat peníze dringend Geld brauchen
postrčit
Sám nic neudělá, potřebuje postrčit. Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.
rekreace
Potřebuji rekreaci. Ich brauche Erholung.
nötig
etw. nötig haben co potřebovat
Zeit
mehr Zeit brauchen potřebovat více času
Bedarf
Bedarf an j-m/etw. haben potřebovat koho/co
bedürfen*
der Ruhe bedürfen potřebovat klid
brauchen
Ich brauche eine Brille zum Lesen. Potřebuji brýle na čtení.
brauchen
Geld für eine neue Wohnung brauchen potřebovat peníze na nový byt
eins
Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt. Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.
etlich(er,e,es)
Ich brauche dafür noch etliche Zeit. Potřebuji na to ještě nějakou dobu.
mehr
Wir brauchen mehr Geld. Potřebujeme více peněz.
Untergrund
Spargel braucht sandigen Untergrund. Chřest potřebuje písčitou půdu.
Zeit
Die Sache dauert seine Zeit. Ta záležitost potřebuje svůj čas.

komentář