němčina

schließen – zavřít, zamknout

du schließt, sie schließt (zastarale i: sie schleußt)

jednoduchý minulý čas(préteritum: du schlossest, er schloss; du schlössest; geschlossen; schließ[e]! (zastarale schleuß!)

eine Flasche schließen – zavřít láhev
die Hand [zur Faust] schließen – sevřít ruku [v pěst]
ein Buch schließen (zuschlagen) – zavřít (zavřít) knihu

eine Tür, einen Hahn schließen – zavřít dveře, kohoutek
die Lippen [fest] schließen – zavřít rty [pevně].

einen Durchgang [mit einer Barriere] schließen – uzavřít průchod [závorou].
eine Lücke schließen (ausfüllen) – vyplnit (vyplnit) mezeru
v přeneseném smyslu:  eine Grenze schließen (das Passieren einer Grenze untersagen) – uzavřít hranici (zakázat překročení hranice)

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář