dumm – hloupý

  • “Du bist dumm.” – Jsi hloupý.
  • “Das ist eine dumme Frage.” – To je hloupá otázka.
  • “Er tut immer so dumm.” – On se vždycky chová hloupě.
  • “Sei nicht so dumm!” – Nebuď tak hloupý!
  • “Das war dumm von mir.” – To bylo hloupé z mé strany.
  • “Sie ist nicht dumm, sie tut nur so.” – Ona není hloupá, jen se tak chová.
  • “Das war eine dumme Entscheidung.” – To bylo hloupé rozhodnutí.
  • “Er hat sich dumm angestellt.” – Choval se hloupě.

 

komentář