Wasserhahn, der – kohoutek

= verschließbares Endstück einer Wasserleitung – uzavíratelná koncovka vodovodní trubky
 
 
Wenn wieder Wasser aus dem Wasserhahn laufen soll. – Když chcete, aby voda zase tekla z kohoutku.  
 
Dreht man einen Wasserhahn auf, kommt Wasser. – Když otevřeš kohoutek, vyteče voda.
 

Wenn nach dem Aufdrehen des Wasserhahns kein Wasser fließt, kann dies verschiedene Ursachen haben. – Pokud voda po otočení kohoutku neteče, může to mít různé příčiny. 

den Wasserhahn zudrehen – utáhnout (a v podstatě zavřít) kohoutek (anglicky to turn off the tap)

Die Richtung, in der ein Hahn auf- und zugedreht wird, ist überall dieselbe. Im Uhrzeigersinn drehen Sie den Wasserhahn ab und gegen den Uhrzeigersinn drehen Sie ihn auf. – Směr, ve kterém se kohoutek otevírá a zavírá, je všude stejný. Ve směru hodinových ručiček kohoutek zavřete a otevřete jej proti směru hodinových ručiček.

Selbst wenn der Wasserhahn nur alle 5 Sekunden einmal tropft, können in einem Jahr dadurch über 1500 Liter Wasser verloren gehen. – I když z kohoutku kape jen jednou za 5 sekund, může se za rok ztratit přes 1500 litrů vody.

komentář