festnehmen – zatknout

Die Polizei nimmt meistens diejenigen, die Flaggen und Plakate tragen, fest. – Policie většinou zatýká ty, kdo nosí vlajky a transparenty.

 

festgenommen – zatčený

in polizeilichen Gewahrsam nehmen, “einen Verbrecher festnehmen” –
vzít do policejní cely, “zatknout zločince”

komentář