němčina

Haus, das (Häuser) – dům

(nach hause – domů, zu Hause – doma)

jednotné číslo: das Haus, des Hauses, dem Haus(e), das Haus.
množné číslo: die Häuser, der Häuser, den Häusern, die Häuser.

Skizze eines Hauses – skica domu

English: Sketch of a house Deutsch: Skizze ein...

English: Sketch of a house Deutsch: Skizze eines Hauses (Photo credit: Wikipedia)

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář