němčina

Reue – pokání

im Falle einer tätigen Reue – v případě aktivního pokání

aufrichtige, bittere, tiefe Reue [über etwas] empfinden, fühlen – pociťovat, cítit upřímné, hořké, hluboké pokání [z něčeho]

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář