Klasse, die – třída

Mercedes A-Klasse
Mercedes A-Klasse (Photo credit: Wikipedia)

ein Wagen der ersten Klasse – vůz první třídy

Es ist klasse! – To je super!

Mein Kind kommt im Sommer in die erste Klasse und interessiert sich noch nicht fürs Rechnen und Lesen. – Moje dítě půjde v létě do první třídy a zatím ho počítání a čtení nezajímají.
Deutsche Bahn will mit erster Klasse Corona-Folgen mindern. – Deutsche Bahn chce snížit důsledky koróny první třídou.

das Abteil erster Klasse → kupé první třídy

ein Wagen der ersten Klasse → vůz první třídy

die achte Klasse besuchen → chodit do osmé třídy

 

komentář