němčina

Lagern (das) – skladování

Das Lagern (die Lagerung) ist in der Logistik neben dem Transport und dem Umschlag einer der drei Hauptprozesse. – Skladování je v logistice vedle přepravy a manipulace jedním ze tří hlavních procesů.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář