Landle –  

V Bádensku-Württembersku, jedné z nejbohatších a ekonomicky nejvyspělejších spolkových zemí, které její obyvatelé neřeknou jinak než Ländle, starogermánskou zdrobnělinou od Land (země),

Zdroj: U Stuttgartu se bojuje o Berlín – Novinky.cz

komentář