němčina

Liechtensteiner – obyvatel Lichtenštejnska

Die knapp 38.000 Liechtensteiner sprechen Deutsch und zahlen mit Schweizer Franken. – Téměř 38 000 obyvatel Lichtenštejnska mluví německy a platí švýcarskými franky.

komentář