němčina

medizinisch – lékařský; zdravotnický

Nur das medizinische Personal hat Zutritt zum Frachtraum. – Do nákladního prostoru má přístup pouze lékařský personál.

Sie sollten sich medizinisch behandeln lassen. – Měli byste vyhledat lékařské ošetření.

komentář