nachdenklich – přemýšlivý; zamyšlený (výraz), přemítavý (člověk)

(2. stupeň nachdenklicher, 3. stupeň am nachdenklichsten)

Sein Stil war nachdenklich, selbstironisch und humorvoll. – Jeho styl byl promyšlený, sebeironický a vtipný.
Schon darum sollten wir Menschen voreinander so ehrfürchtig, so nachdenklich, so liebend stehn wie vor dem Eingang zur Hölle. – Již proto bychom my lidé měli stát před sebou stejně uctivě, tak zamyšleně, stejně láskyplně jako před vchodem do pekla.

komentář