němčina

oben – nahoře

oben ohne – nahoře bez

Mit freiem, unbekleidetem Oberkörper ließ sie sich bereitwillig oben ohne fotografieren.
– S volnou, svlečenou horní částí těla se ochotně nechala vyfotografovat nahoře.

 
 

Der Zustand mit aufgeklapptem Verdeck bei Cabrios wird oben ohne genannt. – Stav s kabrioletem shora dolů je zmíněn nahoře.Categories: němčina

Tagged as: , , ,

1 reply »

  1. Auch im Winter, bei klarer Luft und guter Sicht, kann man ruhig mal oben ohne fahren. – I v zimě s čistým vzduchem a dobrou viditelností můžete pro změnu jít nahoře bez.

komentář