Orgel, die – varhany

Die Orgel ist in Kirchen oder Konzertsälen aufgebautes Tasteninstrument. – Varhany jsou klávesový nástroj instalovaný v kostelech nebo koncertních sálech.
die Orgel/auf der Orgel spielen – hrát na varhany
die Orgel erklingt brausend – varhany zní duně
Die Orgel gilt wegen ihres prächtigen Äußeren und ihres gewaltigen Klanges als „Königin der Instrumente“. – Varhany jsou známé jako „královna nástrojů“ pro svůj nádherný zevnějšek a silný zvuk.
Auf Orgel, der “Königin der Instrumente”, kann man ein ganzes Orchester nachmachen. – Na varhany, “královnu nástrojů”,  můžete napodobit celý orchestr.

Die Orgel wird oft in Kirchen und Konzertsälen als Begleitung von Chören oder als Soloinstrument eingesetzt. Sie besteht aus einer Reihe von Pfeifen, die durch Tasten oder Pedale gespielt werden. Die Pfeifen sind in verschiedenen Größen und Formen angeordnet und erzeugen unterschiedliche Töne. – Varhany se často používají v kostelech a koncertních sálech k doprovodu sborů nebo jako sólový nástroj. Skládá se ze série píšťal hraných klávesami nebo pedály. Píšťaly jsou uspořádány v různých velikostech a tvarech a produkují různé tóny.

komentář