němčina

Pech, das – smůla, pech  

Ich scheine sehr viel Pech zu haben. – Zdá se, že mám hodně smůlu.

 

Wie Pech und Schwefel:

Mit der Redewendung „wie Pech und Schwefel“ verbinden wir die Vorstellung von zwei Freunden, die immer zu einander stehen.
 
S obratem „wie Pech und Schwefel (jako smůla a síra)“ si spojujeme představu dvou přátel, kteří stojí vždy při sobě.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

2 replies »

    • Das Unglück – neštěstí, katastrofa, pohroma
      Das Pech – když někdo nemá štěstí

      Havárie ve Fukušimě byl Unglück, ale když ti dvakrát za den spadne zmrzlina, tak je to Pech.

komentář