Reibung, die – tření, spory

zwischen ihnen gibt es ständig Reibungen  mezi nimi jsou stále spory

äußere/innere Reibung  vnější/vnitřní tření

 

    • Die Reibung zwischen den Fingern sorgt dafür, dass wir Dinge halten können. (Tření mezi prsty zajišťuje, že můžeme držet věci.)
    • Die Reibung zwischen den Zahnrädern sorgt dafür, dass das Getriebe funktioniert. (Tření mezi ozubenými koly zajišťuje, že převodovka funguje.)

komentář