(sich) retten (rettet, rettete, hat gerettet) – zachránit (se)

Der Zweig war vor dem Absterben nicht mehr zu retten. – Větev už nemohla být zachráněna před odumřením.

jemanden aus Lebensgefahr/Todesgefahr retten – zachránit někoho před ohrožením života/smrtelným nebezpečím
jemanden vor dem Ertrinken/Tode/Verderben retten – zachránit někoho před utopením/smrtí/zkázou

komentář