němčina

romanisch – románský

In den teilweise fast ländlichen Vorrorten von Köln kann man einige Perlen der Romanischen Baukunst finden. – Na částečně téměř venkovském předměstí Kolína nad Rýnem lze najít některé perly románské architektury.

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář