Ruhe, die – klid

die Ruhe vor dem Sturm – klid před bouří

gib Ruhe! – buď ticho!

 

Meine Oma pflegte immer zu sagen: “Jetzt gib halt Ruhe”. – Moje babička říkávala: “Teď buď prostě ticho”. 
 

Ruhe halten – být ticho

 

jemanden in Ruhe lassen – nechat někoho na pokoji

Sie will nur in Ruhe gelassen werden.  Chce, aby ji nechali na pokoji.

 

olympische Ruhe – olympijský odpočinek

 

Sie braucht nur Frieden und Ruhe. – Potřebuje jen klid a pohodu.

 

 

Einige Buddhisten verwenden zum Beispiel einen Rosenkranz mit bis zu 108 Perlen, wenn sie das namu amida butsu („Möge die Seele in Frieden ruhen“) „herleiern“.  Například někteří buddhisté používají růžence, v němž je až 108 kuliček, a zpívají podle něj namu amida butsu („ať duše odpočívá v pokoji“).

 

  •  
 
 

 

 

komentář