Ruß – saze

 Muss ziemlich nah geparkt gewesen sein, um Ruß von der Explosion auf die Windschutzscheibe zu bekommen. – Aby se saze z exploze usadily na čelním skle, muselo být zaparkováno blízko.

 
Im Jahr 2000 hat er entdeckt, dass Ruß wahrscheinlich die zweitgrößte Ursache der globalen Erwärmung ist, nach CO2. – V roce 2000 zjistil, že černý uhlík je pravděpodobně druhou největší příčinou globálního oteplování, hned po CO2.

komentář