Saum, der – lem

  • “der Saum”: “einen Rock mit einem Saum nähen” (ušít sukni s lemem).
  • “am Saum” – znamená “na okraji” nebo “na kraji”. Například: “ein Haus am Saum des Waldes” (dům na okraji lesa).
  • “etwas an den Saum stellen” – “něco odložit stranou” nebo “něco odstranit”. Například: “ein Problem an den Saum stellen” (odstranit problém stranou).
  • “jemanden an den Saum nehmen” – “někoho chytit” nebo “někoho chytit za límec”. Toto spojení může být použito přeneseně nebo doslovně.

 

Alle, die den Saum seines Gewandes berührten, wurden geheilt“ (vgl. Mk 6,56

Všichni, kdo se dotkli lemu jeho roucha, byli uzdraveni “(srov. Mk 6,56
https://www.evangeliumtagfuertag.org/DE/gospel

komentář