schauen – (po)dívat se, hledět, koukat

Schau, schau! – (To se) podívejme!, , Heleme se!
Trau, schau, wem! Důvěřuj, ale prověřuj!

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul! – Darovanému koni na zuby nekoukej!

mit der neuen Brille kann ich besser schauen – s novými brýlemi vidím lépe
Schauen wir, dass wir’s hinter uns bringen. – Uvidíme, že to máme za sebou.

zurück blicken und nach vorne schauen – ohlédnout se a dívat se dopředu

slovesa odvozená předponou

abschauen anschauen aufschauen ausschauen durchschauen hereinschauen herschauen nachschauen zurückschauen zuschauen überschauen

komentář