schier – čistý, čirý, pouhý (bezmála, málem, skoro)

naprostý   

 
příslovce
 


Die Ebene breitete sich schier endlos vor mir aus. – Planina se nekonečně táhla přede mnou.
The plain stretched endlessly before me
Kugel schier
lean knuckle
durch Querstellen der Schier bremsen – zabrzděte pohybem lyží do strany
to brake with a christie turn

komentář