Schilling, der – šilink

šilink

In früherer Zeit gab es den Schilling als Währung oder Münze in mehreren deutschen Ländern und in Österreich (österreichischer Schilling). – V dřívějších dobách schilling existoval jako měna nebo mince v několika německých zemích a v Rakousku (rakouský šilink).

komentář