Schlussstein – základní kámen

Sie sind um einen Schlussstein angeordnet und sollten vermutlich vor bösen Geistern schützen. – Jsou uspořádány kolem základního kamene a měly by pravděpodobně chránit před zlými duchy.

komentář