němčina

Seuche, die – epidemie, mor

eine verheerende, gefährliche Seuche breitete sich rasch aus und forderte viele Opfer – ničivá, nebezpečná epidemie se rychle rozšířila a vyžádala si mnoho obětí

eine Seuche bekämpfen, eindämmen – bojovat s/potlačovat epidemii

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář