němčina

sofort – ihned

Komme sofort. – Přijdu hned.

ab sofort – ihned

Mach dich jetzt sofort fertig. – Připravte se hned.

Meine Mutter hat mich sofort zum Facharzt gejagt. – Moje matka mě okamžitě hnala ke specialistovi.

Das Anwesen ist sofort beziehbar und voll möbliert. – Objekt je připraven k nastěhování a je kompletně zařízený.

sofort durchstarten – začít okamžitě

sofort eine Abneigung gegen etwas empfinden – okamžitě cítit averzi k něčemu
sofort einen Draht zu Tieren finden/knüpfen – okamžitě navazovat vztah se zvířaty

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář