stehen – stát

Přítomný čas ich stehe
du stehst
er, sie, es steht
Préteritum ich stand
Konjunktiv II ich stünde
stände
Imperativ Singulár stehe!
steh!
Plurál steht!
Perfektum Participium II Pomocné sloveso
gestanden habensein

Ganze Staaten stehen am Rande der Zahlungsunfähigkeit. – Celé státy stojí na pokraji platební neschopnosti.

 

Die goldenen Kerzen stehen für Geld. – Zlaté svíčky představují peníze.

 

 

komentář