tangieren – 

= berühren (dotknout se) nebo sich auf etwas/jemanden auswirken (něco/někoho ovlivnit)

Obvykle jde o dopad emocí, myšlenek nebo jiných abstraktních věcí.  I česky a slovensky někdy: to mě netanguje/netankuje – to se mě netýká, to mě nezajímá.

Der Begriff tangieren in der Mathematik beschreibt die Berührung einer Geraden oder Ebene mit einer gekrümmten Linie respektive Fläche. Er entstammt dem gleichbedeutenden lateinischen tangere. – Termín tangieren v matematice popisuje kontakt přímky nebo roviny se zakřivenou čarou nebo povrchem. Pochází ze synonymního latinského tangere.

Die Entscheidung, die Insel zu verlassen, fiel ihr schwer. Mich tangierte es eher weniger, da ich genau wusste, dass sie zurückkommen würde. – Rozhodnutí opustit ostrov bylo pro ni obtížné. Mě se dotýkalo spíš méně, protože jsem věděl, že se vrátí.

Prozesse und Verhandlungen, die im Rahmen des Völkerrechts geführt werden, tangieren selbstverständlich auch immer die Grundgesetze. – Procesy a jednání vedené v rámci mezinárodního práva přirozeně vždy ovlivňují základní zákony.

komentář