Treffpunkt, der – místo setkání, shromaždiště

 

Haben Sie die Info zum Treffpunkt? – Máte informace o místě setkání? 

Organisation von Foren und Treffpunkten, digital und über das Internet – Organizování fór a míst setkání, digitálně a přes internet 

Sie geben den Treffpunkt nur eine Stunde zuvor preis. –  Místo setkání udávají jen hodinu předem.

komentář