tun – dělat

dělat (nichts zu tun – nedá se nic dělat; tut mir leid – je mi líto (doslova: dělá mi žal)

tun, Präteritum: tat, Partizip II: getan

srov. holandské doen (výslovnost: dún), anglické do

na severu a nekdy v standard nem se tu pouziva v zesilujicim vyznamu jako v angl

tun zdůrazňujícíDas Jukagirische zeigt zahlreiche Anklänge an das Finnougrische […] Beweisen tut das zunächst gar nichts, aber es kann veranlassen, weiter zu prüfen. – ukagiric ukazuje četné ozvěny ugrofinských […] Důkazy zpočátku nedělají nic, ale mohou podnítit další vyšetřování.

 
komentář