němčina

Übertragung – přenos přenesení, přesunutí, převedení

Die folgenden, für die Gattung typischen Texte sind hochdeutsche Übertragungen aus der plattdeutschen Sprache:

Následující texty, které jsou typické pro tento žánr, jsou vysoce německé překlady z dolnoněmeckého jazyka:

komentář