umgerechnet – převedený, přepočítaný

aus dem metrischen System in englische oder amerikanische Einheiten umgerechnet – převedeny z metrického systému na anglické nebo americké jednotky

komentář