němčina

umrangieren – přeskupit

⟨einen Zug umrangieren⟩einen Zug auf ein anderes Gleis schieben, durch Rangieren anders zusammenstellen

⟨Přezkoumat vlak⟩přesunout vlak na jinou trať, uspořádat jej jinak posunováním

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář